Brannvern

5300 Brannvern

Regnskap 2022 : Mindreforbruk Kr 241 146

Kjøp av tenester frå Ålesund brannvesen KF - Brannvesenet for Ålesund, Sula og Giske.

Ålesund brannvesen KF /Giske kommune har gitt brannbil til Ukraina i 2022.