Oppfølging av kommunestyrevedtak

Giske kommunestyre behandla i alt 85 saker i 2022. Av desse er det 3 saker som er under arbeid ved utgangen av året.

Møte 2022 Saker 2022 Møte 2021 Saker 2021
Kommunestyret 7 85 8 104
Formannskapet 19 140 31 158
Næringsutvalet 3 4 8
Landbruksnemnda 2 1 2
Teknisk utval 11 64 8 63
Livsløpsutvalet 6 47 7 56
Eldrerådet 4 17 4 22
Råd for menneske med funksjons-nedsetting 4 18 4 21
Giske brukarutval 4 17 4 22
Viltnemnda 1 2 2 6
Valstyret 0 0 3 6
Kontrollutvalet 5 27 5 22