Disposisjonsfond drift - bundne driftsfond

Alle tal i heile 1 000
Disposisjonsfond drift – bunde driftsfond 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Disposisjonsfond – fritt 36 719 3 988 0 2 623 2 623 2 948
Disposisjonsfond – til div. tiltak 17 17 17 139 163 173
Bunde driftsfond 20 038 21 675 20 679 12 256 15 693 15 347

Giske kommune sitt langsiktige mål er eit disposisjonsfond på 5 - 10 prosent av driftsinntektene og ei avsetning til disposisjonsfond på 3 - 5 prosent for å oppnå eit disposisjonnsfond som sikrar økonomisk berekraft.