Kjøkken

Kjøkkentenester

Kjøkkenet leverer tenester til omsorgssentera, institusjon og heimebuande. Dei leverer gode tenester og er svært aktive i utviklingsarbeidet. Kjøkkenet har eit tett og godt samarbeid med dei andre tenestene, mellom anna gir dei arbeidspraksis og er lærlingstad. Kjøkkenet leverer møtemat og deltek i høve dagaktivitetar og andre sosiale tilstellingar med grilling, som ved opninga av overbygg ved Godøy bukollektiv. Kjøkkenet starta i 2018 eit samarbeidsprosjekt med næringslivet, folkehelsekoordinator og kommunale barnehagar, "Go'fisken", som er blitt svært populært. Ønsket er auka fokus på fisk til barn og unge.