Institusjonstenester

Giske kommune har 8 institusjonsplassar ved Vigra omsorgssenter, dement avdeling. I tillegg vert 5 plassar ved Storhornet rehabilitering, 1 plass ØHD somatikk, 2 palliative plassar og 1 plass avlastning til barn drive som institusjonsplassar.