Pedagogisk rettleiingsteneste

Pedagogisk rettleiingsteneste hadde ei 60% stilling som arbeider i rådmannen sin stab med utvikling, innovasjon og oppfølging av driftsoppgåver som verksemdsplan, rektormøter og regionsmøte i SR-Oppvekst (Sunnmøre regionsråd, oppvekst) i tett samarbeid med rådmann/kommunalsjef. I 2017 var dei prioriterte områda for som for oppvekstområdet. Pedagogisk rettleiar utarbeidde søknader om eksterne midlar og auka slik tilgang på kompetanse og økonomi. Saman med dei andre i staben var han sentral i organisering og gjennomføring av digitaliseringskonferansen og realfagskonferansen. Den kanskje viktigaste delen av arbeidet var konkret oppfølging av prosjektarbeid og kvalitetsarbeid av systemisk art saman med kommunalsjefen om forsvarleg system § 13.10 i opplæringslova. Pedagogisk rettleiar har saman med barnehagekonsulenten representert skuleeigar i nasjonale samlingar for realfag og ofte også i møte med fylkesmannen om utviklingsarbeid.