Regulering

Regulering hadde eit avvik på kr 390.000 som fordelte seg nokon lunde likt på høgare lønsutgifter og mindre inntekter. Det er fleire saksbehandlarar som arbeider med regulering, men hovudansvaret ligg hos planleggaren. Det meste av regulering i kommunen blir utført av private, men blir saksbehandla i teknisk under regulering.