Kommunalt kartverk

Området kommunalt kartverk og oppmåling er no delt fordi oppmåling er sjølvkost (fondbalansering frå år til år), medan kommunalt kartverkt ikkje er det. Inntektene frå oppmåling (kr 3,3 mill.) vart ved ein feil oppført både på kommunalt kartverk og oppmåling. Kommunalt kartverk fekk difor eit avvik på kr 2,6 mill, der kr 135.000 var meirforbruk.