Oppfølging av kommunestyrevedtak

Giske kommunestyre behandla i alt 67 saker i 2018. Av dette er 59 saker ferdigstilt medan 8 saker er under arbeid ved utgangen av året.

Møte Møte Saker Saker
2017 2018 2017 2018
Kommunestyret 6 6 74 78
Formannskapet 17 16 127 152
Næringsutvalet 5 4 11 10
Styre for finansforvaltning 0 0 0 0
Landbruksnemnda 4 6 11 15
Komité for miljø og teknisk 11 9 82 79
Komité for oppvekst og kultur 7 5 66 39
Komite for helse og omsorg 8 5 41 32
Eldrerådet 5 6 29 32
Rådet for funksjonshemma 5 6 35 30
Namnenemnda 3 0 12 0
Viltnemnda 1 1 2 3
Valnemnda 0 0 0 0
Valstyret 2 0 3 0
Kontrollutvalet 1 4 5 22