Toppleiing

Giske kommune si administrative toppleiing består av

  • Rådmann
  • Kommunalsjef - med ansvar for oppvekst, kultur og teknisk
  • Kommunalsjef - med ansvar for helse- sosial og omsorg.

Rådmannen er næraste overordna for staben.

Toppleiinga si viktigaste oppgåve er å sjå til at politiske vedtak og sentrale målsettingar for tenestene våre vert iverksette. Toppleiinga er bindeleddet mellom dei folkevalde og administrasjon/dei ulike fagområda i kommunen.