4 Diverse tenesteområde

Diverse tenesteområde omhandlar fylgjande tenesteområde:

  • Sosialtenester
  • Næring
  • skogbruk
  • Viltforvaltning
  • Beredskap

Drift

Drift
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE Regnskap Per.b(end) Budsjett Regnskap
2420 SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING 2 231 1 905 1 852 2 003
2421 FLYKTNINGKONTOR 5 - - 1
2430 TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM 1 207 1 365 1 365 1 148
2730 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK - 20 20 -
2760 KVALIFISERINGSPROGRAM 473 1 003 1 003 252
2810 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3 476 2 237 2 237 2 646
2851 NAV DRIFT - STATLEG DEL -10 -14 -14 -4
3250 NÆRINGSKONTORET 2 048 1 633 1 617 1 516
3253 JORD- OG SKOGBRUK 504 523 523 481
3610 VILTFORVALTNING 88 43 43 57
Sum gruppeansvar: 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 10 020 8 715 8 645 8 099

Investering

Investering
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Prosjekt Alle tal i heile 1000 2018 2018 2018 2017
3250 The North West - kjøp aksjer - - - 282
3251 Gjøsund Utvikling AS (921 716 966) - Kjøp av aksjer - 300 - -
3252 Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn Vigra AS - kjøp av aksjer - 25 - -
5856 GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN 91 - - 131
Sum : 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 91 325 - 414