Oversikt endring arbeidskapital 2018

Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2018 Regnskap 2017
OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler 5 673 697 10 522 486
Endring ihendehaverobl og sertifikater - -
Endring kortsiktige fordringer -8 102 566 6 803 438
Endring premieavvik 4 258 320 -1 617 565
Endring aksjer og andeler -36 273 2 612 306
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 1 793 179 18 320 665
KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B) -8 253 248 2 285 686
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) -6 460 070 20 606 352