Eigedomsavdelinga

Eigedomsavdelinga arbeidde vidare med evaluering og omstilling og reduserte tal på reinhaldsstillingar med 3 stillingar (1,37 årsverk) etter omorganisering og innføring av nye reinhaldsmåtar. Vikarbruken er avgrensa til eit minimum og eininga har fått kritikk for manglande tenester. Krav om å ta i bruk meir areal med same eller redusert arbeidsstokk er peikt på som ei utfordring. Omstillingsarbeidet vil halde fram i 2018.