Byggesak

Byggesak og tilsyn vart forsterka i 2017 med fleire tilsynssaker, som førte til meirforbruk men er eit krav kommunen må ta tak i.