Oppfølging av kommunestyrevedtak

Giske kommunestyre behandla i alt 65 saker i 2017. Av dette er 59 saker ferdigstilt medan 6 saker er under arbeid ved utgangen av året.

Møte Møte Saker Sakar
2016 2017 2016 2017
Kommunestyret 9 6 97 74
Formannskapet 19 17 148 127
Næringsutvalet 4 5 14 11
Styret for finansforvaltning 1 0 2 0
Landbruksnemnda 10 4 31 11
Komite for miljø og teknisk 10 11 97 82
Komite for oppvekst og kultur 7 7 62 66
Komite for helse og omsorg 7 8 39 41
Eldrerådet 6 5 36 29
Rådet for funksjonshemma 3 5 20 25
Namnenemnda 2 3 9 12
Viltnemnda 2 1 5 2
Kontrollutvalet 2 1 10 5
Valnemnda 3 - ? -
Valstyret 0 2 0 3