Kjøkken

Kjøkkentenester

Kjøkkenet leverer tenester til omsorgssentera, institusjon og heimebuande. Dei har levert gode tenester og er aktive i utviklingsarbeidet. Kjøkkenet har eit tett og godt samarbeid med dei andre tenestene, mellom anna gir dei arbeidspraksis og er lærlingstad. Kjøkkenet leverer møtemat og deltek i høve dagaktivitetar.