Logopedteneste

95 aktive saker, 11 på venteliste. Hovudtyngda av tilviste saker er barn i barnehagealder og i 1. klasse. Ei anna gruppe er vaksne brukarar som blir tilvist frå sjukehus eller lege. Tenesta har nådd målet om å vere eit lågterskeltilbod som skal legge vekt på førebygging og tildleg innsats og rehabilitering. Vegleiing til foreldre er viktig der dei blant anna får med treningsopplegg der dei skal hjelpe barna sine. Målet er også nådd i høve å gi rettleiing til barnehage- og skulepersonale og foreldre.